Hyväksytty suoritus tentistä on edellytys kurssin läpipääsyyn. Verkkotentti suoritetaan Moodle-oppimisympäristössä, johon kirjaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksilla. Tarvitset kirjautumista varten kurssiavaimen, joka näkyy kurssisivujen etusivulla.

Tentin suorittamisen säännöt:

 • Tentti aukeaa suoritettavaksi Moodlessa 25.05.2020 kello 00:00.
 • Tentin suorittamisen saa aloittaa missä vain, milloin vain, kunhan tentti on suoritettu ennen 14.06.2020 kello 23:59.
 • Tentin suorittamiseen on kolme (3) tuntia.
 • Opiskelija saa käyttää vapaasti nettiä tentin aikana.
 • Vastausten etsiminen netistä, kuten esimerkiksi foorumeilta tai kurssin materiaalista, on sallittua.
 • Opiskelija saa vapaasti testata haluamiaan komentoja komentorivillä: tämä on jopa suositeltavaa, ja joissain tehtävissä vaatimus. Varmista, että läpäiset tentin siis Unix-tyyppisessä ympäristössä, mieluiten samalla koneella, jolla teit tehtävät, tai osaston koneella.
 • Tentti on yksilösuoritus. Opiskelija ei saa tehdä yhteistyötä toisen opiskelijan kanssa tentin aikana, tai pyytää apua ohjaajalta tai muulta henkilöltä suoraan tai välillisesti, eikä käyttää toisen opiskelijan vastauksia ominaan. Kaikki yhteistyö ja plagiointi lasketaan opintovilpiksi, ja sillä on seuraukset.
 • Koneella, jolla teet tentin, on oltava Git asennettuna.
 • Tentti koostuu pääosin monivalintatehtävistä, sekä “lyhyt vastaus” -tehtävistä, jossa oikea vastaus on esimerkiksi komennon nimi. Osassa tehtävistä opiskelijan on tarkoitus etsiä itse vastaus internetistä. Joissain tehtävissä opiskelijan tulee ladata tiedostoja ja ajaa komentoja komentorivillä saadakseen oikean vastauksen.

Arvostelu:

 • Kurssilla on käytössä koeleikkuri: tentistä on saatava vähintään 9 pistettä, jotta kurssista voi päästä läpi.
 • Kurssipisteet koostuvat laskari- ja tenttipisteistä. Tentistä voi saada maksimissaan 18 pistettä. Jokaisen osan tehtävistä on mahdollista saada 2 laskaripistettä, ja osia on kolme. Enintään kurssipisteitä voi siis saada 18 + 2 * 3 = 24.
 • Kurssin arvosana-asteikossa on kolme arvosanaa:
  • alle 9 tenttipistettä: hylätty
  • vähintään 9 tenttipistettä: 3
  • vähintään 17 kurssipistettä: 5
 • Mikäli et pääse tentistä läpi, voit suorittaa sen uudestaan aikaisintaan viikon päästä edellisestä suorituskerrasta, aina 14.06.2020 asti. Suorituskertojen määrälle ei ole ylärajaa.
 • Tentti sisältää yhden ja kahden pisteen tehtäviä.
 • Laskaripisteet merkitään Moodle-alueella jokaiselle osalle erikseen. Älä lähetä laskaripisteitä sähköpostilla, emme ota niitä silloin huomioon. Merkitse laskaripisteet ennen kuin suoritat tentin.
 • Moodle antaa epävirallisen arvosanan kurssipisteiden perusteella Arvioinnit -sivulla. Moodle ei kuitenkaan välttämättä ota huomioon koeleikkuria.

Opintovilpistä

Kurssilla seurataan Helsingin yliopiston opintokäytäntöjä. Plagiarismi ja opintovilppi, eli esimerkiksi netissä olevien tai kaverilta saatujen vastausten kopiointi ja niiden palauttaminen omana työnä on kiellettyä.

Todettu opintovilppi johtaa kurssisuorituksen hylkäämiseen ja toistuva opintovilppi voi johtaa opinto-oikeuden määräaikaiseen menettämiseen. Lue lisää täätä.